پاکسازی، فعال سازی و محافظت از هاله و چشم سوم

جامعه امروز پر از خطرات برای چاکراهای ما که محل ورود و خروج انرژی به بدن ما هستند می باشد زیرا ما در معرض انواع انرژی های منفی, چشم زخم ها, حسادتها, تهمتها, بدگوئیها و صنعتی شدن و تکنولوژیهائی مانند: امواج کامپیوتر, موبایل، ماکرو ویو, لامپ مهتابی و مواد شیمیائی, دود ماشینها و کارخانه ها, مزاحمتهای صوتی و... میباشد که همگی برای چاکراها و هاله خطراتی ایجاد میکند که در نتیجه منجر به بیماری می شود. با یک تکنیک ساده شما می توانید در جهت پاکسازی, شارژ و محافظت از چاکراها و هاله خود اقدام نمائید و سطح انرژی سالمی را در بدن خود ایجاد نمائید. 

 

مراحل تکنیک 

          1- رعایت شرایط محیطی (ساکت و آرام با نور ملایم). 

          2- نشستن روی صندلی یا روی زمین در حالتی که راحت هستیم. 

          3- نفسهایی با دم و بازدم عمیق به مدت 5 دقیقه. 

          4- توجه به نقطه مرکز داخل سر (چشم سوم). 

          5- تجسم نقطه ی سفید و نورانی از مرکز سر که بزرگ شده 

              و اطراف سر را در بر میگیرد 2 تا 3 دقیقه تصویر را نگه میداریم 

              سپس شعاع نور را تا کل بدن گسترش میدهیم به صورتی که 

             دور تا دور بدن مانند تخم مرغی بزرگ از نور سفید و شفاف احاطه کند 

             این تصویر را هم به مدت 2 تا 3 دقیقه نگه میداریم. 

             (نور سفید باعث پاکسازی هاله و چشم سوم میشود).  

          6- مراحل 5 را این بار با نور طلائی انجام می دهیم. 

             (نور طلائی باعث شارژ هاله و چشم سوم میشود). 

          7- مراحل 5 را این بار با نور نیلی انجام می دهیم. 

             (نور نیلی باعث محافظت از هاله و چشم سوم میشود). 

          8- مرحله 5 را یک بار دیگر به همان شکل تکرار می کنیم. 

              سپس در انتها کم کم تصویر محو می شود به جسم خود توجه می کنیم 

              و با چند نفس عمیق به حالت طبیعی بر می گردیم. 

 

توجه: مدت زمان کل تمرین بین 20 تا 30 دقیقه و 1 الی 2 مرتبه در روز انجام شود.