تأثیرات و فوائد ریکی

ایجاد آرامش در جسم و ذهن 

ایجاد تعادل در انرژی‌های جسم و ذهن 

پرورش و تقویت ذهن و بدن 

کاهش استرس و دفع انرژی‌های منفی 

کمک به رشد خلاقیت، آگاهی و هوشیاری 

تقویت اراده و اعتماد به نفس 

ترک عادات ناخواسته 

بهبود ارتباطات با دیگران 

غلبه بر عصبانیت، ترس و هیجانات 

یک مکمل درمانی در کنار سایر روشهای درمان 

افزایش و تقویت تمرکز 

ایجاد تعادل در انرژی‌های هاله‌ و چاکرا